1752ste vergadering 10 februari 2016 bij De Tijdstroom in de Janskerk te Utrecht

Verslag van de 1752ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Utrecht, Janskerk bij Uitgeverij de Tijdstroom

Aanwezig: 19 leden, te weten Koos van Beuzekom,Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé (erelid), Bastiaan Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder (erelid), Henny van den Eng, Tony Heemskerk, Laurens Hesselink, Kees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Robbert Jan de Rooij, Thys VerLoren van Themaat, Piet Vonk, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1752ste bijeenkomst vindt plaats in de schitterende ruimte waar al meer dan tien jaar uitgeverij De Tijdstroom gevestigd is. We worden ontvangen door de dynamische directie: Nico van ’t Zet, die een reuzenlange uitgeefcarrière koppelt aan een hoog gehalte innemendheid en ons bijpraat over de prachtige niche-producten die DeTijdstroom met name voor de wereld van genezers en psycho-wroeters produceert. Martijn Koole is van recenter datum en houdt zich vooral bezig met de bits en bites in de Tijdstroom. Hij toont ons in abstracto de verworvenheden op dit gebied.

De kerk is natuurlijk een mooie plek voor een uitgeverij. Zijn we niet allen opgegroeid met bijbel en liedboek, met kerstsprookjes en paasverhalen? Ik herinner me nog dat ik uit een speciaal gedrukt vel Petrusjes mocht knippen om een kijkdoos te maken voor het Avondmaal.

De Janskerk wordt in het huidig tijdsgewricht bij gebrek aan devote bijdragen ook verhuurd als concertzaal. Wij mochten dat aan den ore ondervinden, want tijdens onze Tijdstroom-voorlichting begon ook het inzingen door de solisten. Storend was het niet en daarom waren wij zeer verheugd dat wij niet voor het zingen al de kerk verlaten hadden. Hoe passend is het toch om onder de weerkaatsende gewelven de tonen van mooie stemmen te horen galmen. Na zang en praat togen we naar de Rechtbank om daar een goed bord warm te eten.

Leave a Comment.