1753ste vergadering 9 maart 2016 bij Elise de Bres te Amersfoort

Verslag van de 1753ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Amersfoort, Seats2Meet, op het station

Aanwezig: 22 leden, te weten Toine Akveld, Fred van den Berg, Koos van Beuzekom,Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Frits Bruna (erelid), Ari Doeser, Erik van Doorn (aspirant lid), Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans,Gary Schwartz (erelid), Jacob Stelloo, Mathijs Suidman, Thys VerLoren van Themaat, Piet Vonk, Robbert Vrij, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1753ste bijeenkomst bracht ons bij Elise de Bres, die enkele jaren geleden de uitgeverij van Peter van Lindonk heeft overgenomen en nu als Van Lindonk en De Bres boeken maakt die bijzondere en diepgaande aandacht krijgen. Geen gewone uitgeverij. Elise heeft ook nog twee vestigingen van Seats 2 meat, we zijn op bezoek bij die boven de stationshal in Amersfoort, een prachtige plek.

Elise licht ons voor over een bijzonder boekproject dat zij samen met Steven Hont en Marcel Wanders heeft opgezet, althans waar zij medewerking aan geeft. Alvorens dat te doen spreekt zij haar verbazing uit over het feit dat Eendragt uitsluitend uit mannen bestaat. Zij had er niet op gerekend dat in deze tijd van glazen plafonds en vijftig tinten nog van dit soort instituten zouden bestaan.

Het project bestaat uit een drietal boekjes, die naar idee van ontwerpen Wanders worden uitgegeven. Het eenvoudigste is een publieksboek van 125 Euro, de middenklasse wordt bediend met een Luxe editie van 6500 Euro, waar dan wel een tafel incluis is alsmede een paar witte stoffen handschoenen die bij het omslaan en betasten aangetrokken dienen te worden. De ultimate editie is een geheel op persoon gemaakt boekje van meer dan 30 kilogram dat voor de bijzondere prijs van 150.000 Euro zijn weg zal vinden.

We waren nieuwsgierig naar inhoud, kwaliteit en uitvoering. Ter beoordeling lagen een tweetal dummies gereed. Het project bevat kunstwerken van het Rijksmuseum, die op uiterst zorgvuldige wijze zijn afgedrukt. Pigmentinkt, en bij de Ultimate zelfs driedimensionele weergave van de verven, zorgen voor een diepe kleurechtheid. Bovendien worden fragmenten van de famous paintings op 100% schaal afgedrukt, waardoor speciale aandacht komt voor details en streekrichting.

De teksten zijn in calligrafie, bij de Ultimate zelfs niet gedrukt maar per editie apart gecalligrafeerd, wat maakt dat Sjeik Omar er zijn persoonlijke wensen in kan doen opnemen. Een uniek project, waaraan ook ons Erelid Gary Schwartz zijn medewerking verleend heeft. Hij schreef, naast fotograaf Erwin Olaf, een bijdrage over een kerkinterieur van Saenredam.

Diep onder de indruk trokken wij aansluitend het Amersfoorts station door om bij leer-restaurant First Class een eenvoudige, maar niet minder voedzame maaltijd te gaan nuttigen.

Leave a Comment.