1756ste vergadering 8 juni 2016 bij Gary in Maarssen

Verslag van de 1756ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Tuin bij Gary & Loekie in Maarssen 8 juni, 2016
Mysterygast Hans Maarten van den Brink

Aanwezig: 19 leden, Te weten: Fred van den Berg, Jan de Boer, Frans Cladder, Erik van Doorn, Arie Doeser, Roelant Hazewinkel, Hans van Hattum, Tony Heemskerk, Bas Hesselink, Kees van der Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekooper, Henk Schuurmans, Gary Schwartz, Jan Bernard de Slegte, Thys VerLoren van Themaat, , Robert Vrij, Piet Vonk

Het jaarlijkse hoogtepunt is natuurlijk de prachtige tuin van Gary en Loekie. Dit keer verfraaid met beelden van o.m. Corinne van Bergen en Dick Aerts. Vooral Corinne is een vrouw met ballen want zij buigt haar koperwerk met eigen handen. Loekie toont aan niet alleen subtiele groene handen te hebben maar ook haar mannetje te staan als begenadigd galeriehoudster . We waren oprecht’ impressed’.

De President opent klokke 18.30 de vergadering met het welkom heten van alle ereleden, oud ere-Presidenten en de gewone leden.

De bibliotheekcie heeft een verheugende mededeling. Er is voor het eerst in haar bestaan een aanvraag binnengekomen voor het uitlenen van een boek. De commissie vreest verdere verzoeken daar een ‘redelijk’ administratief systeem om uitleningen goed te begeleiden, ontbreekt.

Henk Schuurmans wenst voor de tweede keer een gesigneerd boek aan te bieden. Hij brengt in: De bekentenis van Beth Noble van Max Dendermonde. Henk vertelt over zijn intieme relatie met Max. De wereld gaat aan vlijt ten onder en daarom is Max in 1979 geëmigreerd naar Florida. Weg van de Zuiderzee, het dode water, op weg naar het nieuwe leven. De bekentenis van Beth gaat over onrust. Een slepend verhaal over alleenstaande vrouwen en getrouwde mannen. Het kan ook omgekeerd zijn geweest, maar dat heeft uw notulist dan niet goed begrepen.

De President meldt dat we op 13 juli een bijzonder bezoek brengen aan Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht. De kans bestaat dat we opnieuw verrast en verblijdt worden door de meisjes van het Merckelbach gezelschap. Het wordt een zomerse avond in de prachtige tuinen van het landgoed. De commissies krijgen allen het woord, maar zijn sprakeloos door de sfeervolle ambiance. Slechts de Reiscommssie durft het aan te melden dat de inschrijving voor de zomerreis door overintekening gesloten is. Dat wordt dus een mooi festijn.

Bij de rondvraag wordt terecht gevraagd waar de vergaderhamer is gebleven. Er is toch niet opnieuw een kleinood uit de Eendrachtmemorabilia ontvreemd? De President kan ons geruststellen. Ook blijkt niemand naar de begrafenis van Mohamed Ali af te reizen, hetgeen een aantal onder ons doet fronsen. Het zij zo…

De vergadering wordt klokke 19.00 gesloten en verwelkomen wij Hans Maarten van den Brink. Hij houdt een prachtig betoog over het verschil tussen het kennen en het willen hebben van boeken. Hij worstelde door verhuizingsperikelen ook met de vraag van welke boeken durf je afscheid te nemen en hoe doe je dat dan. Hij kwam er achter dat boeken toch wel veel over –vooral- je zelf vertellen. En met deze gedachte sloten wij de avond af met een hoogstaand maar niet goedkoop diner in het bijzondere Restaurant Auguste.
RH, juli 2016

Leave a Comment.