1762ste vergadering 11 januari 2017 in de Fundatie van Renswoude te Utrecht

Verslag van de 1762ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt – Jaardiner in de Fundatie van Renswoude te Utrecht

11 januari 2017

Aanwezig: 28 leden, te weten: Toine Akveld, Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé, Bas Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder, Ari Doeser, Erik van Doorn, Henny van den Eng, Martin Fontijn, Erno de Groot, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel,  Bas Hesselink,Laurens Hesselink,   Menno Kohn,  Willem Paardekooper, Henk Schuurmans, Gary Schwartz, Mathijs Suidman, Thys VerLoren, Piet Vonk, Robbert Vrij, Jan van Willigen.

Bij de opening van de jaarvergadering wordt een klein amendement in de agenda aangebracht: de kascommissie zakt enkele plaatsen.

Het verslag wordt voorgelezen en goedgekeurd. Er zijn wel wat vragen: Martin Fontein weet niet hoe hij op de site moet komen. Frans Cladder zal hem bijles geven. Deze mist ook zijn pleit voor een ledenstop, dat nooit gemaakt is… Jan van Willigen geeft complimenten voor de kwaliteit van de stukken.

De President houdt een jaarrede met als belangrijkste deel het inbrengen van de teruggevonden bokaal.

De secretaris leest het jaarverslag voor.

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De dinerkosten lopen uit d ehand, maar zijn in de afgelopen zes maanden weer beheersbaar geworden. Door zuinigheid en vlijt, het niet maken van penningen en het weinig incasseren van boekenbonnen is er een gezonde situatie.

De kascommissie – Willem Paardekooper en Bastiaan Bommeljé – trekt zich terug. Gary Schwartz doet een poging tot aanwakkeren van de inflatie met een voorstel meer boekenbonnen in omloop te brengen.

De zomerreis wordt wegens ziekte van verslaggever Jan de Boer niet verslagen.

Tijdens het overleg van de kascommissie vult Ari Doeser het pauzeprogramma door ons te entertainen met de historie van de Fundatie. Intussen worden puzzelstukken gelegd door de nieuwe leden Erno de Groot en Erik van Doorn. 5 min 42 seconden kost het om onze geëerde Henk Bruna in beeld te brengen.

De kascommissie komt weer binnen en doet met de gebruikelijke termen als vuur aan de schenen, gestotter, overschot, tekort, zomerreis verslag: alles is in orde.

Er wordt décharge verleend.

Dan de begroting: die sluit met handhaving van de contributie en wordt goedgekeurd.

Rondvraag

Frans Cladder doet verslag aangaande het Boekenfonds. Er is een uitlening geweest: Henny van den Eng leende de biografie van Van Oorschot en nam deze zelfs mee naar Australië. Hij brnegt een boekje van eigen deeg in over Utrecht. Frans meldt nog dat hij door het bestuur is bedreigd. De onduidelijkheid aangaande het gekaapte Collegiegeld maakte dat het bestuur zich nogal ruig gedroeg. Frans zet uiteen wat allemaal zou kunnen, en roept op tot volgen van zijn voorbeeld en ruime schenkingen te doen aan het Fonds.

Laurens Hesselink dicteert zijn mobiele telefoonnummer.

Menno Kohn vraagt naar de rekening van het diner. Althans zijn rekening.

Piet Vonk is zijn geslacht aan het uitzoeken en vond daarbij stukken waaruit blijkt dat zijn oom al in 1925 lid van Eendragt was. Ook een zomerreisverslag uit 1895 brengt hij in.

Frans Cladder vraagt weer een rondvraag aan en brengt een tinnen beker in van 11 juni 1963 door Henk Bruna gegeven bij het 100-jarig bestaan van Eendragt.

De embleemcommissie wijst op het gevaar van buitenculturele invloeden en roept Eendragt op culturele kracht te tonen. Hij prijst de gedane zaken in 2016.

Joost Bommeljé meldt lid te zijn geworden in het jaar waarin Erno de Groot werd geboren. Dat was niet de aanleiding overigens.

Fred van den Berg is grootvader geworden en geeft ene rondje.

Robbert Vrij stelt decorum aan de orde, dat de das omgedaan wordt. Hem wordt aangegeven dat een stropdas nog geen innerlijke beschaving garandeert.

Bastiaan Bommeljé meldt dat hij nu, en voor een keer dit jaar een stropdas draagt.

Mathijs Suidman meldt dat hij per 1 februari alle media-activiteiten van CB LOgistics onder zijn beheer heeft.

Henk Schuurmans vraagt wat slapende leden zijn. Het wordt hem verteld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en verhuist het gezelschap naar de dinerzaal, die voor de gelegenheid luisterrijk is opgetuigd. We zetten ons aan de lange tafel en genbieten van een maaltijd, die net iets beter had gekund. Later bedingt de penningmeester bij de voedselbereider nog een wezenlijke korting. Zo hoort het ook: matig eten en een goede kaspositie, zowaar een goede bestuursstrategie.

 

 

 

 

Leave a Comment.