Frankfurt-blog van de President

Frankfurt zet vol in op digitaal met Special Edition 2020

Klaas de Boer | 16 juli 2020

Dinsdag hield de organisatie van de Buchmesse een Zoom persconferentie over de opzet van FBM2020. Messe directeur Jürgen Boos en drie van zijn medewerkers gaven een goed beeld.

66399.Schermafbeelding_2020-07-16_om_14.12.38.png

De organisatie krijgt steun van de Duitse regering in de vorm van een subsidie van 4 miljoen euro, waarvan de helft bedoeld is voor de fysieke activiteiten – de beurs zelf, het Bookfest programma – en de andere helft voor de opzet van een omvangrijk digitaal platform. Steun wordt ook vanuit de Messe zelf gegeven: de beurs mag in alle beschikbare hallen worden gehouden, waardoor voor de deelnemers overal voldoende ruimte en met name afstand kan worden gegarandeerd.

De Buchmesse zet de fysieke beurs door. Met de nodige beperkingen en onzekerheden. Als er een tweede coronagolf komt staat de zaak op losse schroeven. Daarnaast zijn er reisbeperkingen uit vele landen, die waarschijnlijk nog even blijven. De capaciteit voor bezoekers is ook begrensd al kunnen er op het zelfde moment 20.000 mensen aanwezig zijn.

Het programma zal doorgaan: vele activiteiten zullen kleinschaliger en op meer locaties, ook in de stad, worden georganiseerd. De conferenties en seminars worden in grote ruimtes georganiseerd. Op 17 oktober komt er een digitaal Bookfest, dat begint in Oost-Azië en met de zon meereist naar West-Amerika. De hele dag dus. De ARD wordt meer dan vroeger ingeschakeld hierbij.

De grootste verandering is de opzet van een breed digitaal platform. Als je de aankondigingen hoort, wordt dat spectaculair. Natuurlijk is er een catalogus van deelnemers, die volledig doorzoekbaar zal zijn op bedrijven, personen, maar ook branches en rubrieken. Matchmaking tools zijn er ook.

Er komen magazines, waarin de deelnemers kunnen adverteren, berichten en filmpjes uploaden en links aanbrengen.

De rights-mensen kunnen natuurlijk in een veel ruimer opgezette hal fysiek hun relaties ontmoeten. Maar de digitale rights-service krijgt aparte aandacht met veel mogelijkheden.

De Buchmesse laat het er niet bij zitten. Jürgen Boos stelt dat de rol van deze enorme beurs blijft: de business een push geven in deze tijd, het publiek – ook digitaal – laten weten dat we er zijn in het boekenvak, hét podium blijven voor de trade, en zeker ook voor de vrijheid.

Kijk zelf ook naar de online persbriefing op Youtube

Reacties op het bestuursbericht 8 april 2020

Het bestuursbericht van 8 april 2020

Reacties:

 

Bastiaan:

Waarde heren!
Naast gezondheid, gepaste afstand, een koel hoofd en een warm hart is het toch ook nuttig – voor een ieder, doch zeker ook voor de diverse commissies (inclusief de kascommissie) – te memoreren dat het voor menig werkzaam lid van het Collegie niet een tijd is van contemplatief opruimen van de zolder dan wel zen-boeddhistisch harken in de tuin, maar van hectische strijd om behoud van de werkgelegenheid in de boekenbranche en aanverwante sectoren.
Buiten schijnt de zon, maar in de sector klotsen donkere wolken, waarbij de watersnood van 1853 kinderspel zal blijken. Ik neem aan dat de niet-werkzame leden vanuit de veiligheid van hun opgeruimde zolders en aangeharkte tuinen bij voortduring piekeren hoe zij de werkzame leden op de barricaden van het boekenvak een hart onder de riem kunnen steken.
Diverse letterkundige regelingen schemeren dan voor de ogen: variërend van gratis drank tijdens de Eendragt-vergaderingen die wel nog kunnen doorgaan dit jaar, tot gratis drank voor de periode die even groot is als het aantal jaren dat men lid is van het Collegie… Men begrijpt direct: hierbij doet zich het gemis voelen van een Commissie alcoholische versnaperingen in tijden van corona, die ter zake doortastende beslissingen kan nemen….
En voor wie anders dan ik wel aan cultuur doet: dat boek dat Jeroen Krabbé tijdens zijn televisiereeks over Marc Chagall steeds raadpleegt, raakt wel degelijk aan Eendragt:
Chagall omslag 2019 1.indd
Groet van mijn vader, die als erelid aan een ieder van jullie denkt en hoopt op jullie gezondheid, uitgaat van jullie onbreekbaarheid, en vertrouwt op jullie goede humeur!
Hartelijks- Bastiaan
Boekhandel & Uitgeverij Bijleveld
www.bijleveldbooks.nl
Frans:

Beste vrienden,

In deze tijden zijn – behalve een goede gezondheid en bijpassend humeur – voor een gezelschap als het onze ook nog van belang:

een goed archief en een enigszins functionerende vorm van (digitale) communicatie.

En aan deze twee zaken kan juist in deze bijzondere tijd extra aandacht worden gegeven. We hebben nu allemaal wat meer tijd om op te ruimen. Opruimen betekent kiezen tussen ‘wegdoen’ of bewaren en in dat laatste geval rest dan de vraag Hoe? Diezelfde vraag betreft digitale communicatie: Hoe?

Dat deze twee zaken en de antwoorden daarop nauw met elkaar verbonden zijn kan ik illustreren aan het volgende voorbeeld:

het bericht van Klaas hieronder dat wij per email ontvingen. Hoe blijft dit historische bericht bewaard voor toekomstige generaties Eendragters?

Bijvoorbeeld door het op te nemen op de website van Eendragt:

https://boekverkooperscollegieeendragt.nl/2020/04/08/bestuursbericht-8-april-2020/

En dat vraagt mijns inziens om versterking van de archiefcommissie met een digitaal begaafde Eendragter, bij voorkeur met kennis van WordPress.
Gelukkig zal binnenkort in de Eendragt-bibliotheek het volgende boek worden opgenomen:

WordPress voor Dummies

Wie het te leen vraagt wordt automatisch lid van de archiefcommissie.

Zo hebben jullie allemaal iets om je op te verheugen,

alle goeds,
Frans, mede namens Koert en Het Utrechts Archief

 

Joop:

Goedemorgen,

Hier in het Noorden alles top! Onze tuin ziet er ook prachtig uit. We lezen meer dan anders, maar ook de bossen worden (hard) lopend frequent bezocht. Fietsen in deze prachtige omgeving is, met dit weer, ook geen straf. Kortom we gaan moedig voorwaarts!

Een zeer warme groet aan u allen!

Joop Boezeman

Veldhuisweg 1-71
7955 PP IJhorst

Bestuursbericht 8 april 2020

Beste vrienden,

Vanavond is het weer Eendragt avond. Ik bedacht me dit net toen ik mijn agenda opende, die door het virus leger is dan ik in veertig jaar meegemaakt heb. We hadden weliswaar ons bezoek aan Broese naar volgende week verplaatst, maar dit is eigenlijk onze datum.
Leger dan ooit, die agenda: de wervingen lopen lichtjes door: via Skype zijn nu al enkele mensen aangenomen. Merkwaardig dat je ergens gaat werken en het kantoor niet gezien hebt of je leidinggevende alleen op het scherm sprak. Ik was ook met enkele overnames bezig, maar die zijn op de baan geschoven. Eind april voorlopig, maar het zal wel mei/juni worden, verwacht ik.
Verder doe ik wat iedereen doet: de tuin in orde maken, daar is het heerlijk weer voor. De zolder is bijna opgeruimd. De modeltrein spoort weer. En in mijn nieuwe Audi cabrio is het leuk rondjes rijden in mijn eentje. Gusta is druk in het Nijmeegs ziekenhuis aan het werk. Spannend daar. We zien elkaar minder en met Ruttes wet op afstand.
Genoeg over mij.
Voor vanavond – of eigenlijk volgende week – hebben jullie nu een vacuüm. Ik sluit een linkje bij, waarmee je het kunt opvullen. Herman Pleij over cultuur. Als je een kwartje in Herman gooit praat hij voor een piek. Maar hier houdt hij zich redelijk aan zijn tijd. En al is de kop niet steeds in directe verbinding met de staart, ik vond het vermakelijk.
Dan jullie.Maken jullie het allemaal goed. De vorige mail gaf een aantal leuke reacties. Misschien even berichten hoe je er voor staat.
Intussen Moedig Voorwaarts, die houden we er in!!
Namens het bestuur,
Klaas

https://www.youtube.com/watch?v=dSHze_Lo88M&t=4s

Met vriendelijke groet,
Klaas de Boer

171025-Eendragt 25 oktober 2017 Hilversum

Uitnodiging als pdf

Aanmelden m.b.v. Google-Doc

De 1770-ste Eendragt-bijeenkomst

Sapperdeflap, vrienden!
Na een overvloedige zomerreis is het al weer tijd voor de volgende bijeenkomst. We gaan ons verdiepen in het omroepwereldje, dat Gooisch matras vol ledigheid en afgunst. Midden in die vlot veranderende wereld zit Broadcast Magazine, de Adformatie van de Omroep, het Boekblad van de RTV. De uitgevers zijn twee broers, Eric en Rob, die zijn opgegroeid onder de zendmast. Hun vader Boudewijn Klap was een bekend gezicht. Zij noemden hun uitgeverij FC Klap en doen nog meer dan alleen broodkast.
We worden door Eric – of Rob – ontvangen en zullen horen hoe zij zich beter en dieper hebben gepositioneerd in het Hilversumse, tussen Linda en Jeroen, Schula en Pipo – ja, die komt terug…
Let op de datum: 25 oktober, 18.00 uur FC Klap, ‘s-Gravelandseweg 51, Hilversum Parkeren kan in de buurt, ook bij De Jonge Haan, waar we aansluitend dineren.

 

Verslag van de 1763ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt – 8 februari 2017

Verslag van de 1763ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt
8 februari 2017

Aanwezig: Wegens storing van onze website kan de secretaris dat niet opstellen (zie http://www.kalender-365.nl/kalender-2017.html)
We kwamen bijeen in het mooie restaurant boven in de watertoren bij de Jutfaseweg in Utrecht. Er werd niet vergaderd.
Martin Fontein vertelde over de markt van kookboeken en de plaats van zijn uitgeverij daarin. Het werd een mooi verhaal dat ons veel inzicht gaf en opwekte om d eheerlijke gerechten daarna te genieten.
En mooie avond op een unieke plek.
Martijn Kole was voor het eerst aanwezig.

1762ste vergadering 11 januari 2017 in de Fundatie van Renswoude te Utrecht

Verslag van de 1762ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt – Jaardiner in de Fundatie van Renswoude te Utrecht

11 januari 2017

Aanwezig: 28 leden, te weten: Toine Akveld, Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé, Bas Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder, Ari Doeser, Erik van Doorn, Henny van den Eng, Martin Fontijn, Erno de Groot, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel,  Bas Hesselink,Laurens Hesselink,   Menno Kohn,  Willem Paardekooper, Henk Schuurmans, Gary Schwartz, Mathijs Suidman, Thys VerLoren, Piet Vonk, Robbert Vrij, Jan van Willigen.

Bij de opening van de jaarvergadering wordt een klein amendement in de agenda aangebracht: de kascommissie zakt enkele plaatsen.

Het verslag wordt voorgelezen en goedgekeurd. Er zijn wel wat vragen: Martin Fontein weet niet hoe hij op de site moet komen. Frans Cladder zal hem bijles geven. Deze mist ook zijn pleit voor een ledenstop, dat nooit gemaakt is… Jan van Willigen geeft complimenten voor de kwaliteit van de stukken.

De President houdt een jaarrede met als belangrijkste deel het inbrengen van de teruggevonden bokaal.

De secretaris leest het jaarverslag voor.

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De dinerkosten lopen uit d ehand, maar zijn in de afgelopen zes maanden weer beheersbaar geworden. Door zuinigheid en vlijt, het niet maken van penningen en het weinig incasseren van boekenbonnen is er een gezonde situatie.

De kascommissie – Willem Paardekooper en Bastiaan Bommeljé – trekt zich terug. Gary Schwartz doet een poging tot aanwakkeren van de inflatie met een voorstel meer boekenbonnen in omloop te brengen.

De zomerreis wordt wegens ziekte van verslaggever Jan de Boer niet verslagen.

Tijdens het overleg van de kascommissie vult Ari Doeser het pauzeprogramma door ons te entertainen met de historie van de Fundatie. Intussen worden puzzelstukken gelegd door de nieuwe leden Erno de Groot en Erik van Doorn. 5 min 42 seconden kost het om onze geëerde Henk Bruna in beeld te brengen.

De kascommissie komt weer binnen en doet met de gebruikelijke termen als vuur aan de schenen, gestotter, overschot, tekort, zomerreis verslag: alles is in orde.

Er wordt décharge verleend.

Dan de begroting: die sluit met handhaving van de contributie en wordt goedgekeurd.

Rondvraag

Frans Cladder doet verslag aangaande het Boekenfonds. Er is een uitlening geweest: Henny van den Eng leende de biografie van Van Oorschot en nam deze zelfs mee naar Australië. Hij brnegt een boekje van eigen deeg in over Utrecht. Frans meldt nog dat hij door het bestuur is bedreigd. De onduidelijkheid aangaande het gekaapte Collegiegeld maakte dat het bestuur zich nogal ruig gedroeg. Frans zet uiteen wat allemaal zou kunnen, en roept op tot volgen van zijn voorbeeld en ruime schenkingen te doen aan het Fonds.

Laurens Hesselink dicteert zijn mobiele telefoonnummer.

Menno Kohn vraagt naar de rekening van het diner. Althans zijn rekening.

Piet Vonk is zijn geslacht aan het uitzoeken en vond daarbij stukken waaruit blijkt dat zijn oom al in 1925 lid van Eendragt was. Ook een zomerreisverslag uit 1895 brengt hij in.

Frans Cladder vraagt weer een rondvraag aan en brengt een tinnen beker in van 11 juni 1963 door Henk Bruna gegeven bij het 100-jarig bestaan van Eendragt.

De embleemcommissie wijst op het gevaar van buitenculturele invloeden en roept Eendragt op culturele kracht te tonen. Hij prijst de gedane zaken in 2016.

Joost Bommeljé meldt lid te zijn geworden in het jaar waarin Erno de Groot werd geboren. Dat was niet de aanleiding overigens.

Fred van den Berg is grootvader geworden en geeft ene rondje.

Robbert Vrij stelt decorum aan de orde, dat de das omgedaan wordt. Hem wordt aangegeven dat een stropdas nog geen innerlijke beschaving garandeert.

Bastiaan Bommeljé meldt dat hij nu, en voor een keer dit jaar een stropdas draagt.

Mathijs Suidman meldt dat hij per 1 februari alle media-activiteiten van CB LOgistics onder zijn beheer heeft.

Henk Schuurmans vraagt wat slapende leden zijn. Het wordt hem verteld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en verhuist het gezelschap naar de dinerzaal, die voor de gelegenheid luisterrijk is opgetuigd. We zetten ons aan de lange tafel en genbieten van een maaltijd, die net iets beter had gekund. Later bedingt de penningmeester bij de voedselbereider nog een wezenlijke korting. Zo hoort het ook: matig eten en een goede kaspositie, zowaar een goede bestuursstrategie.

 

 

 

 

1751ste vergadering 13 januari 2016 bij Tante Koosje te Loenen

Verslag van de 1751ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Tante Koosje, Loenen aan de Vecht

Aanwezig: leden, te weten Toine Akveld, Fred van den Berg, Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé (erelid), Bastiaan Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder (erelid), Ari Doeser, Eric van Doorn (aspirant lid), Henny van den Eng, Martin Fontijn, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Chris Herschdorfer, Bas Hesselink (erepresident), Laurens Hesselink, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Henk Schuurmans, Jan Bernard de Slegte, Steven Sterk, Mathijs Suidman, Thys VerLoren van Themaat, Robbert Vrij, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1751set vergadering wordt geopend door de President waarbij direct een fesstelijk glas, aangeboden door Frits Bruna, wordt geheven. Frits legt uit dat hij op de 18e december vijftig jaar fiscaal gehuwd is met zijn Jolanda. In 1966 gaf het huwen hem bijzondere belastingvoordelen en van de opbrnegsten hiervan biedt hij ons een glas heerlijk klapwater aan. De ereleden Joost Bommeljé en Frans Cladder alsmede de Erepresident Bas Hesselink en de eresecretaris Jan van Willigen worden ook verwelkomd. Erik van Doorn woont onze bijeenkomsten voor het eerst bij als aspirant lid.

Jarig waren Tony Heemskerk, Chris Herschdorfer. Chris biedt een rondje aan.

In zijn Jaarrede staat de President stil bij het overlijden van Piet de Weijer en Paul Hogervorst. Wij houden een moment stilte. Gary en Toine worden extra bedankt voor hun inspanningen bij de tuinbijeenkomst en de zomerreis. Martin neemt het woord en geeft aan dat de zomerreis met medewerking van de leden van de commissie onder zijn voorzitterschap tot stand kwam. Ook hem wordt een dankwoord gezegd. In bijlage is de jaarrede ingesloten.

Het verslag van de 1750ste bijeenkomst wordt door de secretaris gedeclameerd. Er zijn geen opmerkingen over, wel naar aanleiding van. Bas Hesselink vraagt hoe veel fouten hij bij het dictee maakte: 19 was het antwoord.

Dan volgt het Jaarverslag van de secretaris. Gezien de beperkte lengte vraagt Bas Hesselink of het nog korter kan. De secretaris antwoordt dat dat niet goed zou zijn: immers het verslag wordt geschreven ter eeuwige vastlegging vamn onze strevingen en activiteiten, en dient volledig en juist te zijn.

Vervolgens wordt Tony Heemskerk als lid geïnstalleerd. Hij krijgt tot taak de welbekende Henk Bruna puzzel te maken in een hoekje achter het bestuur, dat vanaf dat moment afgeleid wordt door kreunen en onbetamelijke woorden, en wel gedurende de ongeveer twintig minuten, die hij nodig heeft om deze kinderlijke, maar o zo voorname opdracht te mogen uitvoeren.

De penningmeester doet financieel verslag. Veel woorden worden gebruikt, de essentie is dat er een overschot is van zo’n 1500 Euro en dat contributieverhoging niet noodzakelijk is. Belangrijkste reden is dat er weer geen penningen zijn geslagen, en dus deze reservering weer in d eexploitatie wordt opgenomen waardoor liquiditeit, reserves en voorzieningen ten positieve bijdragen vaan Ebita en reserveringen voor de komende zomerreizen. Dan volgt een gecompliceerde uiteenzetting over de boekenbonnen, die als een soort boekenbommen boven onze kaspositie schijnen te hangen. De woorden zijn echter geruststellend: er zijn geen risico’s op faillissementen en lijken uit de kast. De meeste ontvanger lijsten de bonnen in in plaats van er zich mee te omgorden en ze bij Bijleveld tot ontploffing te brengen. Frans Cladder vraagt zich af of bijgehouden wordt wie bonnen inlevert. De penningmeester antwoordt dat dit het geval is, en dat ook datum, tijd en boektitels worden verzameld om zodoende inzicht te verkrijgen in het leesgedrag van leden en sprekers. Deze gegevens zijn gezien de privacy-regelingen echter niet openbaar en worden uitsluitend gebruikt voor het aftroggelen van extra rondjes.

Dan ontstaan er onduidelijkheid over de wijze waarop de kascommissie de penningen controleerde en/of zal controleren. Met een der leden, Willem Paardekoper, is blijkbaar een fase van voorinformatie ingezet; hij geeft aan dat er kapotte printers in het spel waren, kloppende saldi, onjuiste procedures, maar juiste RC posities. Weinig risico, stevige fundamenten. Wel maakt hij zich zorgen over de verduistertruc van het vorige bestuur, dat een deel van d ereserves afroomde voor een zogenaamde stichting Boekenfonds Eendragt. Onduidelijk is waar dat voor bestemd is en of het ook lekker gesmaakt heeft. Cladder cs worden gevraagd verslag uit te brengen, wat zij binnenkort zullen doen. Bas Hesselink blijkt bij al dit gedoe te midden van het rookgordijn als sidekick in de kascommissie overvallen te zijn, in ieder geval niet geraadpleegd. Hij heeft daar zo een moeite mee, dat hij direct aangeeft levenslang ontslagen te willen zijn van kascommissielidmaatschappen. In het tumult is onduidelijk of hij nog wel aan zijn staande rol wordt gehouden. Hij maakt in ieder geval duidelijk dat deze onzorgvuldigheid van het Bestuur geen vervolg mag hebben. Er wordt een nieuwe kascommissie ingesteld: Willem Paardekoper en Bastiaan Bommeljé. Frits Bruna voert aan dat ook hier goed opgelet moet worden. Bastiaan is zeer betrokken bij het project boekenbommen en heeft dus een aanmerkelijk belang, een risico van dubbele petten. Bastiaan op zijn beurt pleit voor zorgvuldigheid en maakt vergelijkingen met een Parijs’geval, waarvan de essentie zo onduidelijk was dat ik hem niet op kan schrijven. De begroting wordt vervolgens aangenomen. De factuur van 2016 en de kosten van Tante Koosje komen per email.

De reiscommissie zal worden voorgezeten door Joop Boezeman. Hij deelt mee dat we vroeg op moeten, brood mee zullen nemen en noemt de letters M, A en G. De Embleemcommissie is afwezig. De Archiefcommissie deelt mee dat er gesprekken aanhangig zijn gemaakt om het archief over te dragen. Dat is laat, te meer daar hij ontdekte dat al in 1863 besloten is een archieflijst te maken. Er moet dus haast gemaakt worden. De Bibliotheekcommissie begint weer met de vaagheid die de laatste tijd zo kenmerkend is. Er is geen overzicht en derhalve wordt gevraagd wie der leden nog geen boek heeft aangedragen. Daarop kondigt de President aan volgend keer zelf maar een boek in te brengen. Bibliothecaris Cladder biedt een tweedehands biografie van Geert van Oorschot aan. Hij citeert er leuke stukken uit, waaruit blijkt dat de naam Haentjens Dekker foutief en bij voortduring foutief wordt gespeld. In die weken tijd is hij zo tot pagina 133 gekomen, waarbij het indrukwekkendst was dat Joop den Uyl genoemd wordt als lichtbrenger op het erotisch pad van Van Oorschot. Bas Hesselink heeft het helemaal uit en is warm pleitbezorger voor het boek.

Tony Heemskerk heeft de puzzel af en ontvangt het Heilig vormsel, de besnijdenis en het doopwater, alsmede een versgepoietste penning. Hij dankt voor het vertrouwen en meldt en passant dat hij 21 fouten in het dictee had. Hij biedt een rondje aan.

Het verslag van de zomerreis komt aan d eorde. Martin Fontijn kijkt met ogen vol vraagtekens, maar blijkt in een onbewaakt moment Frans Cladder te hebben opgedragen het verslag te maken. Hij citeert uit de mail, die Martin hem daartoe schreef. Frans begint over vormen van publiciteit, het web, wikipedia, lemma’s en een overzicht van steden en instellingen. Hij heeft eens over de zomerreizen van Eendragt een lemma opgesteld maar werd direct verwijderd door ene Mathijs Wiki, die hem bestraffend toemailde. Het echte verslag van de zomerreis staat op de website.

Desgevraagd naar de strevingen van het Boekenfonds geeft Frans Cladder aan al genoeg aan het woord te zijn geweest. Het bedrag dat indertijd is geschonken is inmiddels verdubbeld. Maar dat is dan ook het enige dat wij vernemen.

Bij de Rondvraag heeft Robert Vrij graag duidelijkheid over de aprilbijeenkomst, die waarschijnlijk naar Den Boisch gaat, waar Gary ons zal toespreken over zijn boek aangaande Jeroen Bosch ter gelegenheid van de tentoonstelling over deze hallucineuze kunstenaar. Programma-aankondiging volgt. Hennie geeft aan zijn penning niet bij zich te hebben. Hij twijfelt er aan of hij een rondje zal geven, maar stelt de beslissing uit. Martin geeft een rondje voor d egeboorte van Olaf, zijn tweede kleinkind. Jan van Willigen zag het gebaar van een lid, die zijn penning stiekem aan Hennie wilde geven. Dat is eerder gebeurd, maar het ontvangende lid heeft toen geweigerd hem weer terug te geven. Dat was Hans Nelissen, die dus langdurig bezitter van twee penningen is geweest: een unicum in Eendragtkringen.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de President de vergadering.

Wij daalden af naar het restaurant waar ons onder leiding van tafelpresident Joost Bloemsma een heelrijk maal wachtte met een pseudo bokaal, die aan Henk Schuurmans werd uitgereikt, een Wichert de Haan-haak, die door Mathijs Suidman met een gloedvol woord aan Martin Fontein werd toegewezen en verscheidene spreker, waaronder Henk Schuurmans, die ons als uitsmijter vergastte op een een oudejaarsconference evenarende performance. O ja, en namens het bestuur bood de secretais ter gelegenheid van de 1750ste Eendragtbijeenkomst ieder lid een exemplaar van ‘Het Boek en het Badwater’ van Lisa Kuitert aan, voorzien van een gelegenheidssticker, die het kleinste corps weergaf dat Eendragt ooit kende.

Tegen middernach kroop ieder voldaan in zijn vervoer en toog slignerend en zingend huiswaarts. De Gooische mannen waren daarbij zo verstandig zich te laten rijden door bus en chauffeur.

1752ste vergadering 10 februari 2016 bij De Tijdstroom in de Janskerk te Utrecht

Verslag van de 1752ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Utrecht, Janskerk bij Uitgeverij de Tijdstroom

Aanwezig: 19 leden, te weten Koos van Beuzekom,Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Joost Bommeljé (erelid), Bastiaan Bommeljé, Frits Bruna, Frans Cladder (erelid), Henny van den Eng, Tony Heemskerk, Laurens Hesselink, Kees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Willem Paardekoper, Robbert Jan de Rooij, Thys VerLoren van Themaat, Piet Vonk, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1752ste bijeenkomst vindt plaats in de schitterende ruimte waar al meer dan tien jaar uitgeverij De Tijdstroom gevestigd is. We worden ontvangen door de dynamische directie: Nico van ’t Zet, die een reuzenlange uitgeefcarrière koppelt aan een hoog gehalte innemendheid en ons bijpraat over de prachtige niche-producten die DeTijdstroom met name voor de wereld van genezers en psycho-wroeters produceert. Martijn Koole is van recenter datum en houdt zich vooral bezig met de bits en bites in de Tijdstroom. Hij toont ons in abstracto de verworvenheden op dit gebied.

De kerk is natuurlijk een mooie plek voor een uitgeverij. Zijn we niet allen opgegroeid met bijbel en liedboek, met kerstsprookjes en paasverhalen? Ik herinner me nog dat ik uit een speciaal gedrukt vel Petrusjes mocht knippen om een kijkdoos te maken voor het Avondmaal.

De Janskerk wordt in het huidig tijdsgewricht bij gebrek aan devote bijdragen ook verhuurd als concertzaal. Wij mochten dat aan den ore ondervinden, want tijdens onze Tijdstroom-voorlichting begon ook het inzingen door de solisten. Storend was het niet en daarom waren wij zeer verheugd dat wij niet voor het zingen al de kerk verlaten hadden. Hoe passend is het toch om onder de weerkaatsende gewelven de tonen van mooie stemmen te horen galmen. Na zang en praat togen we naar de Rechtbank om daar een goed bord warm te eten.

1753ste vergadering 9 maart 2016 bij Elise de Bres te Amersfoort

Verslag van de 1753ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt

Amersfoort, Seats2Meet, op het station

Aanwezig: 22 leden, te weten Toine Akveld, Fred van den Berg, Koos van Beuzekom,Joost Bloemsma, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Frits Bruna (erelid), Ari Doeser, Erik van Doorn (aspirant lid), Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Tony Heemskerk, Bas Hesselink (erepresident), Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans,Gary Schwartz (erelid), Jacob Stelloo, Mathijs Suidman, Thys VerLoren van Themaat, Piet Vonk, Robbert Vrij, Jan van Willegen (eresecretaris)

De 1753ste bijeenkomst bracht ons bij Elise de Bres, die enkele jaren geleden de uitgeverij van Peter van Lindonk heeft overgenomen en nu als Van Lindonk en De Bres boeken maakt die bijzondere en diepgaande aandacht krijgen. Geen gewone uitgeverij. Elise heeft ook nog twee vestigingen van Seats 2 meat, we zijn op bezoek bij die boven de stationshal in Amersfoort, een prachtige plek.

Elise licht ons voor over een bijzonder boekproject dat zij samen met Steven Hont en Marcel Wanders heeft opgezet, althans waar zij medewerking aan geeft. Alvorens dat te doen spreekt zij haar verbazing uit over het feit dat Eendragt uitsluitend uit mannen bestaat. Zij had er niet op gerekend dat in deze tijd van glazen plafonds en vijftig tinten nog van dit soort instituten zouden bestaan.

Het project bestaat uit een drietal boekjes, die naar idee van ontwerpen Wanders worden uitgegeven. Het eenvoudigste is een publieksboek van 125 Euro, de middenklasse wordt bediend met een Luxe editie van 6500 Euro, waar dan wel een tafel incluis is alsmede een paar witte stoffen handschoenen die bij het omslaan en betasten aangetrokken dienen te worden. De ultimate editie is een geheel op persoon gemaakt boekje van meer dan 30 kilogram dat voor de bijzondere prijs van 150.000 Euro zijn weg zal vinden.

We waren nieuwsgierig naar inhoud, kwaliteit en uitvoering. Ter beoordeling lagen een tweetal dummies gereed. Het project bevat kunstwerken van het Rijksmuseum, die op uiterst zorgvuldige wijze zijn afgedrukt. Pigmentinkt, en bij de Ultimate zelfs driedimensionele weergave van de verven, zorgen voor een diepe kleurechtheid. Bovendien worden fragmenten van de famous paintings op 100% schaal afgedrukt, waardoor speciale aandacht komt voor details en streekrichting.

De teksten zijn in calligrafie, bij de Ultimate zelfs niet gedrukt maar per editie apart gecalligrafeerd, wat maakt dat Sjeik Omar er zijn persoonlijke wensen in kan doen opnemen. Een uniek project, waaraan ook ons Erelid Gary Schwartz zijn medewerking verleend heeft. Hij schreef, naast fotograaf Erwin Olaf, een bijdrage over een kerkinterieur van Saenredam.

Diep onder de indruk trokken wij aansluitend het Amersfoorts station door om bij leer-restaurant First Class een eenvoudige, maar niet minder voedzame maaltijd te gaan nuttigen.