Eendragt-Boekenbon-Reglement en Voorwaarden – Lustrum 1853-2013


Ter gelegenheid van het lustrum van Boekverkooperscollegie Eendragt in juli 2013 is door Studio Jan de Boer, in samenwerking met studenten van de Sint Joost Academie, een ontwerp gemaakt voor een drietal Eendragt-boekenbonnen.


Doeleinden van de Eendragt-boekenbonnen:

1. het eren van bijzondere Eendragt-leden uit het verleden van het collegie

2. het eren van personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de boekcultuur, in het bijzonder de Utrechtse

3. het bevorderen van het bezoek aan een Eendragt-boekhandel, in het bijzonder de zelfstandige kwaliteitsboekhandel

Met deze eerste serie Eendragt-boekenbonnen wordt een drietal markante Eendragt-leden uit het verleden geëerd: Henk Bruna, Willem van Rossum en Dirk Ouwehand

Alle Eendragt-boekenbonnen hebben een gelijke geldelijke waarde van 25 euro


Voorwaarden voor inwisseling van Eendragt-boekenbonnen:

1. de bonnen kunnen uitsluitend worden ingewisseld bij de Erkende Eendragt-boekhandel

2. de bonnen kunnen uitsluitend persoonlijk worden ingewisseld door de verkrijger van de boekenbon zoals deze in handschrift is vermeld op de boekenbon, aangevuld met de datum van verkrijging en met de handtekening van een Eendragt-bestuurslid


Erkende Eendragt-boekhandel:

Boekhandel Erven J. Bijleveld

Alle Eendragt-boekenbonnen:

Willem-Eendragt Boekenbon_WvR 01 Dirk-Eendragt Boekenbon_DO 01