De jaarverslagen van de Stichting Eendragt Boeken Fonds – EBF:

Voor de jaarcijfers: klik op EBF-Jaartal

EBF-2021 – In 2021 zijn verschillende projecten beoordeeld maar niet gehonoreerd.

EBF-2020 – In 2020 zijn verschillende projecten beoordeeld maar niet gehonoreerd.

EBF-2019 – In 2019 zijn verschillende projecten beoordeeld maar niet gehonoreerd.

EBF-2018 – In 2018 zijn verschillende projecten beoordeeld maar niet gehonoreerd.

EBF-2017 – In 2017 werd bijgedragen aan een bijzondere uitgave van Onno Blom over Jan Wolkers (213,-); tevens werd bijgedragen aan de website https://boekverkooperscollegieeendragt.nl/ alwaar ook het Eendragt Boeken Fonds onderdak vindt (682,08)

EBF-2016 – In 2016  zijn verschillende projecten beoordeeld maar niet gehonoreerd; bij voorbeeld de aankoop van een obligatie van de Weesper Boekhandel.

EBF-2015 – In 2015 zijn verschillende projecten beoordeeld maar niet gehonoreerd.

EBF-2014 – In het oprichtingsjaar 2013 zijn alleen kosten gemaakt voor de notariële oprichtingsakte en statuten en de registratie bij de Kamer van Koophandel. Deze zijn geschonken door de oprichter. In het eerste boekjaar 2014 zijn geen bijzondere kosten gemaakt, anders dan beperkte administratiekosten, zoals bankkosten. Een eerste bijdrage van het Boekverkooperscollegie Eendragt – groot 2.500,- euro – is begin januari 2014  ontvangen. Op 28 maart 2014, werd een tweede schenking ontvangen, nu van een van de Eendragt-leden, eveneens groot 2.500,- euro.