Over de Stichting

De stichting Eendragt Boeken Fonds werd opgericht in het najaar van 2013 teneinde de boekcultuur in het algemeen, en die in het Sticht en het Gooi in het bijzonder, waar nodig en mogelijk te ondersteunen. Vanouds rekende het Collegie Eendragt van 1853 het tot zijn taak om ook een maatschappelijke rol te spelen, naast het onderhouden van banden met boekenvakgenoten in de regio. Nu de traditionele boekcultuur door allerlei ontwikkelingen wordt bedreigd (en de laaggeletterdheid dramatisch toeneemt), is het zaak om bijzondere aandacht te geven aan deze sociaal-culturele taak en daartoe hebben enige oud-bestuursleden van het collegie Eendragt de Stichting Eendragt Boeken Fonds opgericht:

Contact

E-mail: eendragtboekenfonds@boek.nl

Statuten

http://www.boek.nl/eendragtboekenfonds/Statuten-Eendragtboekenfonds-2014.pdf