Projecten die op de lijst van mogelijk door hetĀ Eendragt Boeken Fonds te ondersteunen initiatieven staan, zijn bij voorbeeld:

ontwerp-opdracht voor, en productie van, Eendragt-boekenbonnen die worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het boekenvak;

ondersteuning van bijzondere boekproducties die een band met het boekenvak (en Sticht & Gooi) hebben;

bijdrage aan de Bibliotheek van het Boekenvak;

het toegankelijk maken van de Eendragt Bibliotheek voor onderzoekers op het gebied van boekcultuur;

de ordening, inventarisering en plaatsing van het Eendragt Archief, mogelijk bij het Utrechts Archief-HUA;

steun aan onderzoek op het gebied van de (Utrechtse) boekcultuur;

bijdrage aan het Utrechtse Huis van het Boekhttp://www.hetliteratuurhuis.nl/ en

http://www.slau.nl/festivals/huis-van-de-poezie/

enz, enz.