Reacties op het bestuursbericht 8 april 2020

Het bestuursbericht van 8 april 2020

Reacties:

 

Bastiaan:

Waarde heren!
Naast gezondheid, gepaste afstand, een koel hoofd en een warm hart is het toch ook nuttig – voor een ieder, doch zeker ook voor de diverse commissies (inclusief de kascommissie) – te memoreren dat het voor menig werkzaam lid van het Collegie niet een tijd is van contemplatief opruimen van de zolder dan wel zen-boeddhistisch harken in de tuin, maar van hectische strijd om behoud van de werkgelegenheid in de boekenbranche en aanverwante sectoren.
Buiten schijnt de zon, maar in de sector klotsen donkere wolken, waarbij de watersnood van 1853 kinderspel zal blijken. Ik neem aan dat de niet-werkzame leden vanuit de veiligheid van hun opgeruimde zolders en aangeharkte tuinen bij voortduring piekeren hoe zij de werkzame leden op de barricaden van het boekenvak een hart onder de riem kunnen steken.
Diverse letterkundige regelingen schemeren dan voor de ogen: variërend van gratis drank tijdens de Eendragt-vergaderingen die wel nog kunnen doorgaan dit jaar, tot gratis drank voor de periode die even groot is als het aantal jaren dat men lid is van het Collegie… Men begrijpt direct: hierbij doet zich het gemis voelen van een Commissie alcoholische versnaperingen in tijden van corona, die ter zake doortastende beslissingen kan nemen….
En voor wie anders dan ik wel aan cultuur doet: dat boek dat Jeroen Krabbé tijdens zijn televisiereeks over Marc Chagall steeds raadpleegt, raakt wel degelijk aan Eendragt:
Chagall omslag 2019 1.indd
Groet van mijn vader, die als erelid aan een ieder van jullie denkt en hoopt op jullie gezondheid, uitgaat van jullie onbreekbaarheid, en vertrouwt op jullie goede humeur!
Hartelijks- Bastiaan
Boekhandel & Uitgeverij Bijleveld
www.bijleveldbooks.nl
Frans:

Beste vrienden,

In deze tijden zijn – behalve een goede gezondheid en bijpassend humeur – voor een gezelschap als het onze ook nog van belang:

een goed archief en een enigszins functionerende vorm van (digitale) communicatie.

En aan deze twee zaken kan juist in deze bijzondere tijd extra aandacht worden gegeven. We hebben nu allemaal wat meer tijd om op te ruimen. Opruimen betekent kiezen tussen ‘wegdoen’ of bewaren en in dat laatste geval rest dan de vraag Hoe? Diezelfde vraag betreft digitale communicatie: Hoe?

Dat deze twee zaken en de antwoorden daarop nauw met elkaar verbonden zijn kan ik illustreren aan het volgende voorbeeld:

het bericht van Klaas hieronder dat wij per email ontvingen. Hoe blijft dit historische bericht bewaard voor toekomstige generaties Eendragters?

Bijvoorbeeld door het op te nemen op de website van Eendragt:

https://boekverkooperscollegieeendragt.nl/2020/04/08/bestuursbericht-8-april-2020/

En dat vraagt mijns inziens om versterking van de archiefcommissie met een digitaal begaafde Eendragter, bij voorkeur met kennis van WordPress.
Gelukkig zal binnenkort in de Eendragt-bibliotheek het volgende boek worden opgenomen:

WordPress voor Dummies

Wie het te leen vraagt wordt automatisch lid van de archiefcommissie.

Zo hebben jullie allemaal iets om je op te verheugen,

alle goeds,
Frans, mede namens Koert en Het Utrechts Archief

 

Joop:

Goedemorgen,

Hier in het Noorden alles top! Onze tuin ziet er ook prachtig uit. We lezen meer dan anders, maar ook de bossen worden (hard) lopend frequent bezocht. Fietsen in deze prachtige omgeving is, met dit weer, ook geen straf. Kortom we gaan moedig voorwaarts!

Een zeer warme groet aan u allen!

Joop Boezeman

Veldhuisweg 1-71
7955 PP IJhorst