1758ste vergadering 9 september 2016 Zomerreis Drenthe

Verslag van de 1758ste bijeenkomst van Boekverkooperscollegie Eendragt 9 september 2016 Zomerreis Drenthe

Plaats: Zuidwolde, Buitenherberg de Linde

Aanwezig: 21 leden Te weten: Fred van den Berg, Koos van Beuzekom, Jan de Boer, Klaas de Boer, Joop Boezeman, Frans Cladder (erelid), Ari Doeser, Henny van den Eng, Hans van Hattum, Roelant Hazewinkel, Chris Herschdorfer, Bas Hesselink (erepresident), Kees van den Hoek, Koert van der Horst, Menno Kohn, Henk Schuurmans, Jaap Stelloo, Gary Schwartz (erelid), Steven Sterk, Thys VerLoren van Themaat, Jan van Willigen
De voorzitter opent deze Drentse vergadering met ons allen welkom te heten en de jarigen van harte geluk te wensen.

De notulen worden gedeclameerd en Frans Cladder vraagt, naar aanleiding van het bezoek van de dames van het Merkelbach Genootschap naar telefoonnummers. De secretaris verwijst hem naar het Lijstenboek. De installatie van Koos van Beuzekom neemt een aanvang.

De Commissies – Reiscommissie Gemeld wordt dat buiten excessief drankgebruik de rekening van het hotel gedekt is. Het programma van de tweede dag wordt nog uitgebreid besproken. In de belendende zaal is een bruiloft aan de gang en de geheel van kant gemaakte bruid doet bij sommigen de hormonen weer wat bewegen. Jaap Stelloo vraagt om het telefoonnummer van d ebruid, maar wordt weer verwezen.

– Embleem Deze commissie volhardt bij monder van Gary Schwartz in sprakeloosheid. Stelt voor het boekje van Bas te scannen.

– Bibliotheekcommissie Meldt het scannen. De secretaris vraagt of e-boeken ook gescand kunnen worden. Vastgesteld wordt dat twee jaar na oprichting Eendragt haar hoogtepunt bereikte met het boekje van Bas.

Thys VerLoren heeft een boek meegebracht. Hij zat bij de juni bijeenkomst naast Hans Maarten van den Brink en kreeg het werkje Het Uitpakken van Boeken van Arthur van Schendel van hem cadeau. Dat brengt hij nu in: een gegeven paard…

Frans vraagt bij nadere beschouwing of de restauratie van de band voor of na de overdracht geschieden moet. Hij meldt ook dat de eerste leningaanvrage mislukt is omdat het juiste bonnentje niet werd ingediend.

Financiën De bankstand is gezond. De avondkosten gaan omhoog, parallel aan het drankgebruik en in mindere mate de prijzen van restaurants. Dat eerste neemt excessieve vormen aan. Het bestuur overweegt een stillegging of het instellen van drankbonnen.

Komende bijeenkomsten Secretaris meldt Renew the Book in oktober en een terugblik op Frankfurt in november.

Koos van Beuzekom heeft de puzzel af. Hij wordt geïnstalleerd en spreekt uit dat hij het voorhangen na twee jaar zat was en blij is met zijn penning. Een rondje wordt gegeven.

Rondvraag: Secretaris wijst nog op de activiteiten rond het Jaar van het Boek Jan van Willigen wil graag het woord maar weet nog niet waarover. Henny van den Eng biedt een rondje aan vanwege Monte, zijn juist geboren kleinkind. Ari Doeser meldt dat hij morgen vroeg al teruggaat, omdat hij de hunebedden wil inruilen voor de opening van het gerestaureerde graf van Nicolaas Beets. Dat wil zeggen dat het graf zelf gesloten blijft, maar met zang en dans de oppoetsbeurt gevierd zal worden. Het restaureren van graven van schrijvers is een hobby van Ari.

Bas Hesselink begint over de bokaal. Rookt daarover een zware pijp. Secretaris meldt dat er beweging in de zaak zit maar dat risico’s nopen tot vertrouwelijkheid en het doen van uitspraken. Bas neemt hier duidelijk geen genoegen mee en oppert dat hem uit bronnen ter ore is gekomen dat er ontdekkingen zijn gedaan. Secretaris laat het achterste van de tong niet zien, wat Bas nog boosgestemder maakt. Gary Schwartz grijpt in en houdt Bas voor dat hij zelf tijdens zijn regeerperiode de kiem heeft gelegd voor het dictatoriaal bestuur als stijl. Bas mist ook nog een visie op het lidmaatschapsbeleid. Hij vindt dat er een breed contingent ineens lid moet worden met een goede coach. Hem wordt voorgehouden dat er al aardig wat nieuwe leden zijn en ook in de pen.

Kees van den Hoek vindt in zijn verjaardag geen aanleiding voor een rondje en geeft het toch. Chapeau! Henk Schuurmans heeft een goede geste. Hij wenst de bokaal op zijn kosten te vervangen door een prachtexemplaar. Hij was immers de ontvanger op de avond. Secretaris maant hem tot wat geduld. Bas ontsteekt weer in woede en wil een groep Navy Seals formeren om de bokaal terug te halen. Ook Frans geeft een rondje.

Hij snijdt het onderwerp stropdas aan. Ziet dasgenekten en dasongenekten. Het bestuur zag het verschil ook al.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en treden we aan voor het diner.

Leave a Comment.